NAZIV PROJEKTA: Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi

„Arboretum Opeka“, ref.br. UP.03.3.1.04.0005

 

CILJ PROJEKTA:

Uspostavom programskih i kadrovskih uvjeta u Regionalnom centru kompetentnosti “Arboretum Opeka” unaprijedit će se mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u (pod)sektoru poljoprivrede. Provedbom projekta će se stvoriti uvjeti za pružanje teorijskih i praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju te će se povećati njihova mogućnost ulaska u tržište rada.

 

OPIS PROJEKTA:

Uspostavom programskih i kadrovskih uvjeta u Regionalnom centru

kompetentnosti “Arboretum Opeka” unaprijedit će se mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u (pod)sektoru poljoprivrede. Provedbom projekta će se stvoriti uvjeti za pružanje teorijskih i praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju te će se povećati njihova mogućnost ulaska u tržište rada.

Za usklađivanje postojećih programa s HKO i povećanje udjela praktičnog rada u nastavi potrebno je modernim tehnologijama opremiti kapacitete RCK npr. laboratorije i prostore za istraživački i praktični rad. Odgojno-obrazovne ustanove pa tako i RCK Opeka trebaju značajnu podršku u prilagodbi i promjeni ponude programa što će se ostvariti provedbom aktivnosti ovog projekta  uključivanjem partnerskih ustanova i uspostavom organizacije rada i razvoja RCK, razvojem 5 SZ-a, 7 SK-a, 3 SKU, razvojem 1 individualiziranog programa za osobe s invaliditetom, modernizacijom 1 programa redovitog SO te razvojem programa obrazovanja odraslih i to: 1 program usavršavanja, 2 programa osposobljavanja te 15 programa neformalnog obrazovanja. Jačat će kompetencije odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca za provedbu tih programa te promovirati strukovna zanimanja i rad RCK-a. Sve navedeno usko je povezano s nabavom specijalizirane i IKT opreme, izradom i nabavom nastavnih, didaktičkih i drugih materijala te pomoćnih nastavnih sredstava za rad.

 

VRIJEDNOST PROJEKTA I EU FINANCIRANJE:

Ukupna vrijednost projekta, ujedno i iznos bespovratnih sredstava jest 49.363.724,91 HRK.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog  fonda, kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetna os 3 .Obrazovanje i cjeloživotno učenje.

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

29.06.2020. – 29.12.2023.

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 

  1. Uspostava organizacije rada i razvoja Regionalnog centra kompetentnosti

Realizacijom ovog projektnog elementa stvorit će se nužni organizacijski, administrativno-upravni, stručni i logistički uvjeti važni za rad RCK-a. Navedene aktivnosti će isto tako usmjeravati RCK i partnerske organizacije u uspostavi daljnje suradnje, partnerstva, koordinacije, umrežavanja, kao i strateško promišljanje i planiranje u skladu utvrđenim kriterijima prema postavljenim ciljevima RCK-a.

 

  1. Razvoj i unapređenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u RCK-u

Realizacijom elementa stvorit će se podloge za razvoj i unaprjeđenje programa str. obrazovanja, (ne)formalnih programa RCK-a s naglaskom na inovativne metode poučavanja i modele učenja. Nabavkom specijalizirane opreme i nastavnih sredstava poboljšat će se uvjeti za provedbu str. obrazovanja i obraz. odraslih. Prof. usmjeravanjem različitih korisnika RCK-a unaprijedit će se mogućnosti za učenje temeljeno na radu, nastavak obrazovanja i uključivanje na tržište rada što je u skladu sa svrhom projekta.

 

  1. Jačanje kompetencija OO radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu redovitoga strukovnog obrazovanja, odnosno formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih

 

Provedbom elementa razvijaju se i organiziraju programi stručnog usavršavanja za o-o radnike i za nastavnike poljoprivredne struke te se sudjelovanjem na studijskim posjetima razmjenjuju iskustva sa sličnim centrima koji djeluju u području strukovnog obrazovanja u  poljoprivredi s ciljem jačanja kadrovskih uvjeta u RCK-u što je u skladu sa svrhom projekta.

 

  1. Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK-a

 

Provedbom elementa organizira se promo kampanja prvenstveno za potencijalne korisnike o mogućnostima koje RCK pruža, strukovnim zanimanjima i zapošljivosti nakon stjecanja kvalifikacije te se povezuju polaznici RCK-a sa poslodavcima. Osigurava se kvalitetan sustav podrške kod pripreme za natjecanja u vještinama u području floristike i hortikulture. Sve zajedno čini važan korak u uspostavi rada RCK-a kao dobro strukturiranog mjesta naprednih mogućnosti učenja i usavršavanja za tržište rada.

 

  1. Promidžba i vidljivost

 

  1. Upravljanje projektom i administracija

 

PARTNERI NA PROJEKTU:  Varaždinska županija

Srednja škola Bedekovčina,

Sveučilište u Zagrebu Agronomski Fakultet,

Parkovi d.d., Varaždin

Srednja škola Ludbreg

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

marina.majhen@gmail.com

Srednja škola „Arboretum Opeka“ imenovana je 2018. Regionalnim centrom kompetentnosti u poljoprivredi. Trenutno provode projekt čija je svrha promoviranje strukovnih zanimanja te informiranje o aktivnostima i programima koje provodi RCK, strukovnim zanimanjima i zapošljivosti nakon završetka školovanja, a provodi se kroz radionice za roditelje i učenike u RCK-u te radionice u osnovnim školama (Izrada povišenih gredica, Hoteli za kukce, Čuvajmo i sadimo tradicijske vrste ukrasnog grmlja, Vrt u boci, Sadnja vanjskih žardinijera, Lončanicama do zdravijeg zraka, Izrada komposta, Ljekoviti i aromatični vrt, Vrt za druženje).

Partneri na projektu su:

Varaždinska županija

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Parkovi d.d. Varaždin

Srednja škola Bedekovčina

Srednja škola Ludbreg

Srednja škola Ludbreg, kao partner na projektu sudjeluje u svim aktivnosti koje će se provoditi unutar rada RCK.

Nastavnice Srednje škole Ludbreg – Ivana Havaić Marković, Sonja Pokos te Martina Balažinec Šartaj zadužene su za upoznavanje svih Osnovnih škola Koprivničko – križevačke županije sa radom RCK na inicijalnim sastancima sa ravnateljima i stručnim službama škola kako bi  dogovorile suradnju OŠ i RCK Arboretum Opeka – SŠ Arboretum Opeka – SŠ Ludbreg.

2.4. Razvoji i/ili modrenizacija formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih

U sklopu provedbe Elementa 2 – Razvoj i unaprjeđenje te provedba programa redovitog strukovnog obrazovanja formalnih i neformalnih programa za obrazovane odraslih u RCK-u, projekta „Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ (UP.03.3.1.04.0005) održani su radni sastanci vezani za razvoj neformalnih programa obrazovanja odraslih.  Kroz projekt će se razviti sljedeći neformalni programi (radionice i tečajevi) u trajanju od 4-20 sati ovisno o programu: Održivo vrtlarenje, Uzgoj ljekovitog bilja, Podizanje voćnjaka, Podizanje jagodnjaka, Izrada adventskog vijećnica, Izrada aranžmana – aranžiraj i recikliraj, uređenje cvjetnih gredica… i mnogi drugi.

 

 

Održani inicijalni sastanci RCK-a sa Osnovnim školama

U sklopu Elementa 4. – Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK održani su inicijalni sastanci sa ravnateljima osnovnih škola u Varaždinskoj, Krapinsko-zagorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji u svrhu predstavljanja Regionalnog centra kompetentnosti „Arboretum Opeka“.

U svrhu promocije strukovnih zanimanja te informiranja o aktivnostima i programima koje provodi RCK, strukovnim zanimanjima i zapošljivosti nakon završetka školovanja planiraju se organizirati prezentacije RKC-a, sastanci s roditeljima, radionice za roditelje i učenike u RCK-u (Izrada vertikalnog vrta, Božićna radionica, Izrada vrtnog jezerca i sl.) te radionice u osnovnim školama na području Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije različite tematike koje će ujedno doprinijeti i njihovu uređenju (Izrada povišenih gredica, Hoteli za kukce, Čuvajmo i sadimo tradicijske vrste ukrasnog grmlja i sl.).

Kroz rekonstrukciju, proširenje kapaciteta i nabavu suvremene opreme za izvođenje teorijske i praktične nastave te uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta, stvorit će se prostorno-tehnički uvjeti za usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta rada, omogućiti suradnja i razmjene učenika i nastavnika sa sličnim centrima u RH i EU te će se doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti za učenike s teškoćama i osobe u nepovoljnom položaju. Obrazovni programi zasnovat će se na radnoj provedbi teoretskih znanja u suvremeno opremljenim praktikumima i primjeni najsuvremenijih IK tehnologija, za učenike i odrasle polaznike strukovnog obrazovanja u (pod) sektoru poljoprivrede. Uspostavom programskih i kadrovskih uvjeta u Regionalnom centru kompetentnosti “Arboretum Opeka” stvoriti će se uvjeti za pružanje teorijskih i praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju te će se povećati njihova mogućnost ulaska u tržište rada.

Sastanke su dogovarali predstavnici RCK te su na njima prisustvovali zajedno sa predstavnicima osnovnih škola.

Ravnatelji i nastavnici osnovnih škola iskazali su interes za suradnju. Korisnim smatraju predstavljanje Regionalnog centra učenicima na satovima razrednika, kao i prezentaciju roditeljima na roditeljskim sastancima. Što se tiče provedbe praktičnih radionica škole su zainteresirane za dolazak učenika na radionice koje će se provoditi u RCK ali i one radionice koje bi se mogle provesti u njihovoj školi.

Napomenuto je kako je bitna suradnja osnovnih škola i RCK-a koji će svojim kapacitetima doprinijeti kvaliteti usvajanja teoretskih i praktičnih znanja. Dogovoreno je kako će djelatnici škola i RCK biti u kontaktu i dogovarati daljnje korake.

"Znanje i rad – ključ uspjeha!"

Kvalitetan odgoj i obrazovanje u sigurnom i poticajnom okruženju, međusobna suradnja i uvažavanje, primjena suvremenih oblika, metoda rada i tehnologije za stjecanje općeobrazovnih i strukovnih kompetencija.