Poziv i obavijest za testiranje – strojarstvo

Poziv_testiranje_strojarstvo_2020.

Obavijest_testiranje_strojarstvo_2020.

Vrednovanje kandidata povjerenstvo utvrđuje putem razgovora (intervjua) s kandidatom, a vrednuje se bodovima.

 

"Znanje i rad – ključ uspjeha!"

Kvalitetan odgoj i obrazovanje u sigurnom i poticajnom okruženju, međusobna suradnja i uvažavanje, primjena suvremenih oblika, metoda rada i tehnologije za stjecanje općeobrazovnih i strukovnih kompetencija.