POLITIKA PRIVATNOSTI SREDNJE ŠKOLE LUDBREG

Ova Politika privatnosti, utemeljena na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), objašnjava koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s našim aktivnostima, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

 

NAŠE TEMELJNO NAČELO JE PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Privatnost pojedinaca i zaštita osobnih podataka temeljna su ljudska prava. Moramo brinuti za privatnost pojedinaca čije osobne podatke obrađujemo i pohranjujemo. Podaci su odgovornost, i moraju se prikupljati i obrađivati samo kada je apsolutno neophodno.

Srednja škola Ludbreg drži se sljedećih načela s ciljem zaštite privatnosti svojih učenika, njihovih roditelja ili skrbnika, naših zaposlenika, gostiju i posjetitelja:

• ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno,
• osobne podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene,
• ne čuvamo osobne podatke ako više nije potrebno,
• nikada ne prodajemo, posuđujemo ili distribuiramo niti javno objavljujemo osobne podatke,
• osobne podatke ne šaljemo trećim stranama bez vašeg znanja,
• ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu i donošenje odluka niti profiliranje,
• osobne podatke ne prenosimo izvan EU/EEA,
• osobne podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene,
• kontinuirano osiguravamo da su osobni podaci sigurno pohranjeni.

Važno je pročitati ovu našu Politiku privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i vašu pozornost. Trudili smo se da bude napisana što jasnije i da bude svakom razumljiva, sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.

Ako ćete, nakon što ih pročitate, imati daljnja pitanja o zaštiti osobnih podataka ili nam želite prenijeti svoje ideje i preporuke, molimo obratite nam se putem kontakta:

Službenik za zaštitu podataka
e-mail: sluzbenik@ssludbreg.hr

Ova Politika privatnosti, kao i naša internetska stranica, dizajnirana je sa svrhom osiguranja visoke razine zaštite vaših osobnih podataka te će se kontinuirano ažurirati i unaprjeđivati.

VODITELJ OBRADE

Srednja škola Ludbreg nastupa u odnosu na osobne podatke vas kao naših učenika, nositelja roditeljske odgovornosti naših učenika, vanjskih suradnika te gostiju i posjetitelja, u ulozi voditelja obrade koji određuje svrhe i načine obrada vaših osobnih podataka te brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti vaših osobnih podataka. Voditelj obrade vaših osobnih podataka ove mrežne stranice je:

Srednja škola Ludbreg Trg Svetog Trojstva 16 Ludbreg Hrvatska

KAKO I KOJE VAŠE PODATKE PRIKUPLJAMO?

a) Podaci koji se tiču učenika, roditelja i skrbnika, zaposlenika škole, vanjskih suradnika i gostiju

U skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i podzakonskim propisima, djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja obavlja se kao javna služba.

Na osnovi javnih ovlasti Srednja škola Ludbreg između ostalog, obavlja sljedeće poslove:

• upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u zajednički upisnik školskih ustanova u elektroničkom obliku – e-Matica, za koju obradu je Ministarstvo znanosti i obrazovanja voditelj obrade, dok je istovremeno Srednja škola Ludbreg voditelj obrade za osobne podatke koje prikuplja,
• upise i ispise vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
• vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencija o vrednovanju i ocjenjivanju, kao i vođenje evidencija o učeničkim postignućima,
• izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o istima,
• izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,
• provođenje sufinancirane prehrane učenika i njihovog prijevoza,
• vođenje evidencija učenika u posebnim obrazovnim programima i EU projektima, te pri tom prikuplja, obrađuje i pohranjuje osobne podatke:
• zaposlenika Srednje škole Ludbreg, pomoćnika u nastavi i vanjskih suradnika,
• učenika Srednje škole Ludbreg i njihovih nositelja roditeljske odgovornosti,
• učenika drugih osnovnih i srednjih škola kao sudionika posebnih programa i EU projekata,
• članova Školskog odbora, Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Vijeća učenika,
• kandidata koji sudjeluju u postupku zapošljavanja,

u skladu s načinima i rokovima određenima Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakona o arhivskom gradivu i arhivima te pripadajućim podzakonskim propisima.
Osobni podaci učenika, uključujući i fotografije i audio i video zapise, prikupljeni u sklopu aktivnosti Srednje škole Ludbreg u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada javno se objavljuju na našim mrežnim stranicama i službenim stranicama Srednje škole Ludbreg na društvenim mrežama, temeljem prethodno dane privole nositelja roditeljske odgovornosti ili učenika.

b) Video-nadzor

Srednja škola Ludbreg koristi i sustav video nadzora u svrhe zaštite imovine i sigurnosti učenika, zaposlenika, vanjskih suradnika i posjetitelja. Njime se nadzire prihvatljivi prostor oko i unutar objekta Srednje škole Ludbreg na adresi Trg Svetog Trojstva 14, Ludbreg i oko objekta Srednje škole Ludbreg, odnosno školske radionice na adresi Ulica Mihovila Pavleka Miškine 4, Ludbreg čiji su perimetri kamera označeni jasno vidljivim obavijestima. Snimke video nadzora pohranjuju se najduže jedan-dva mjeseca od dana nastanka.

c) Mrežna stranica

Iako možete koristiti našu mrežnu stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, nakon što nas kontaktirate putem naših kontakata, Srednja škola Ludbreg prikuplja informacije o vama. Informacije koje ispunite (osobne informacije kao što su vaše ime i prezime, adresa epošte) ili pošaljete izravnom e-mail porukom bit će obrađene i pohranjene kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaš zahtjev. Srednja škola Ludbreg neće dijeliti vaše osobne podatke s bilo kojom trećom stranom niti će im dopustiti pristup. Podaci će biti korišteni isključivo u svrhe daljnjeg kontaktiranja i odgovora na vaš upit.

Za korištenje pojedinih sadržaja naše mrežne stranice morate se registrirati i pri tom nam dati svoje osobne podatke (ime i prezime, telefonski broj, email adresa, zaporka i drugi podaci koji se traže prilikom registracije) koje pohranjujemo do trenutka kada zatražite brisanje svoje registracije.

Ako ste mlađi od 16 godina morate priložiti suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti prije davanja osobnih podataka. Srednja škola Ludbreg putem vlastite web stranice svjesno ne prikuplja osobne podatke djece mlađe od 16 godina bez odgovarajućeg pristanka nositelja roditeljske odgovornosti. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo da nam ne šaljete nikakve osobne podatke, uključujući svoje ime, adresu, broj telefona ili email adresu e-pošte bez pristanka svojih roditelja ili skrbnika. U svakom slučaju u kojem spoznamo kako smo prikupili ili primili osobne podatke djeteta mlađeg od 16 godina, a bez privole nositelja roditeljske odgovornosti, takve podatke ćemo bez odlaganja obrisati. Ukoliko raspolažete informacijom da su do nas došli podaci djeteta mlađeg od 16 godina, molimo kontaktirajte nas na tajnistvo@ss-ludbreg.skole.hr

Naše web stranice sadrže veze na druge web stranice i stranice na društvenim mrežama, te se na njih ne odnosi naša Politika privatnosti. Preporučujemo da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake mrežne stranice i društvene mreže koju posjetite, a posebno gdje ostavljate podatke.

U okviru svog djelovanja Srednja škola Ludbreg koristi usluge poslovnih subjekata u svojstvu izvršitelja obrada koji obrađuju osobne podatke zaposlenika, učenika, nositelja roditeljske odgovornosti, vanjskih suradnika, pomoćnika u nastavi, gostiju i posjetitelja za svrhe ispunjenja zakonskih obveza iz područja odgoja i obrazovanja, IT podrške, održavanja sustava video-nadzora te sigurne pohrane i obrade dokumentacije, kao i u svrhu provođenja aktivnosti u skladu sa Školskom kurikulumom i Godišnjim planom i programom.

Dio podataka razmjenjujemo i ustupamo temeljem zakonskih obveza tijelima javne vlasti poput
Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, CARNeta, Sveučilišnog računskog centra (SRCE) i slično.

Davanje pristupa podacima drugim pravnim ili fizičkim osobama uvijek je ograničeno na mjeru nužnu za postizanje svrhe za koju su podaci prikupljeni te se provodi sukladno važećoj regulativi. Istovremeno vam jamčimo da u sklopu naših obrada osobnih podataka ne dolazi do njihovog prijenosa u treće zemlje izvan područja Europske unije.

INFORMACIJSKA SIGURNOST

Kada Srednja škola Ludbreg prikuplja informacije o vama, osiguravamo da su vaši osobni podaci zaštićeni od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili se na drugi način obrađuju. To se provodi kroz odgovarajuće profesionalne tehničke mjere i pomno birane poslovne partnere koji osiguravaju najvišu razinu sigurnosti obrada podataka.

KOLAČIĆI (COOKIES)

Kolačići su male tekstualne datoteke postavljene na vašem čvrstom disku, koje pomažu u pružanju prilagođavanja sučelja internetskog preglednika. Na primjer, kolačići se mogu koristiti za pohranjivanje podataka o registraciji na internetskoj stranici tako da ih korisnik ne mora ponovno unositi pri narednom posjećivanju stranice.

Ako ste zabrinuti u vezi kolačića, većina internetskih preglednika dozvoljava pojedincima da zabrane kolačiće. Možete postaviti da vaš preglednik ne prihvaća kolačiće.

Da bismo ispravno upravljali našom web stranicom mi spremamo anonimne podatke u našim sustavima i pritom ne obrađujemo vaše osobne podatke, već ih koristimo sa svrhom da naša mrežna stranica pruži najbolje iskustvo za posjetitelje i kao učinkovit izvor potrebnih informacija. Po završetku posjeta našoj mrežnoj stranici, uvijek možete izbrisati kolačiće iz svog sustava, ako to želite.

Naša mrežna stranica ne prikuplja bilo koji od vaših osobnih podataka unutar kolačića.

VAŠA PRAVA

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu:

• PRISTUPA svim osobnim podacima koje je Srednja škola Ludbreg prikupila o vama,
• ISPRAVLJANJA osobnih podataka koje Srednja škola Ludbreg ima o vama,
• BRISANJA osobnih podataka koje je Srednja škola Ludbreg prikupila o vama,
• OGRANIČAVANJA obrade vaših osobnih podataka od strane Srednje škole Ludbreg,
• PRIGOVORA na obradu vaših osobnih podataka od strane Srednje škole Ludbreg,
ili
• ZAHTJEVA za vašim osobnim podacima koje Srednja škola Ludbreg ima, u svrhu prijenosa trećoj strani.

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, budite slobodni:

▪ osobnim dolaskom radnim danom u vremenu od 08:00 do 14:00 sati u tajništvo Srednje škole Ludbreg ili
▪ preporučenim pismom na adresu Srednje škole Ludbreg.

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru vašeg identiteta.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADLEŽNOM TIJELU

U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU-a u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije zakonita.

Izravni kontakti nadležnog nadzornog tijela u Republici Hrvatskoj su:
AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)
Fra Grge Martića 14
HR – 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4609 000 Fax: +385 1 4609 099 e-mail: azop@azop.hr Web: http://www.azop.hr

—————–

UNAPRJEĐENJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo tekst ove Politike privatnosti povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena koja mogu utjecati na vaša prava, o tome ćemo vas obavijestiti pravovremeno i izravno na prikladan način.