NAZIV PROJEKTA: Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi

„Arboretum Opeka“, ref.br. UP.03.3.1.04.0005

 

CILJ PROJEKTA:

Uspostavom programskih i kadrovskih uvjeta u Regionalnom centru kompetentnosti “Arboretum Opeka” unaprijedit će se mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u (pod)sektoru poljoprivrede. Provedbom projekta će se stvoriti uvjeti za pružanje teorijskih i praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju te će se povećati njihova mogućnost ulaska u tržište rada.

 

OPIS PROJEKTA:

Uspostavom programskih i kadrovskih uvjeta u Regionalnom centru

kompetentnosti “Arboretum Opeka” unaprijedit će se mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u (pod)sektoru poljoprivrede. Provedbom projekta će se stvoriti uvjeti za pružanje teorijskih i praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju te će se povećati njihova mogućnost ulaska u tržište rada.

Za usklađivanje postojećih programa s HKO i povećanje udjela praktičnog rada u nastavi potrebno je modernim tehnologijama opremiti kapacitete RCK npr. laboratorije i prostore za istraživački i praktični rad. Odgojno-obrazovne ustanove pa tako i RCK Opeka trebaju značajnu podršku u prilagodbi i promjeni ponude programa što će se ostvariti provedbom aktivnosti ovog projekta  uključivanjem partnerskih ustanova i uspostavom organizacije rada i razvoja RCK, razvojem 5 SZ-a, 7 SK-a, 3 SKU, razvojem 1 individualiziranog programa za osobe s invaliditetom, modernizacijom 1 programa redovitog SO te razvojem programa obrazovanja odraslih i to: 1 program usavršavanja, 2 programa osposobljavanja te 15 programa neformalnog obrazovanja. Jačat će kompetencije odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca za provedbu tih programa te promovirati strukovna zanimanja i rad RCK-a. Sve navedeno usko je povezano s nabavom specijalizirane i IKT opreme, izradom i nabavom nastavnih, didaktičkih i drugih materijala te pomoćnih nastavnih sredstava za rad.

 

VRIJEDNOST PROJEKTA I EU FINANCIRANJE:

Ukupna vrijednost projekta, ujedno i iznos bespovratnih sredstava jest 49.363.724,91 HRK.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog  fonda, kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetna os 3 .Obrazovanje i cjeloživotno učenje.

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

29.06.2020. – 29.12.2023.

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 

 1. Uspostava organizacije rada i razvoja Regionalnog centra kompetentnosti

Realizacijom ovog projektnog elementa stvorit će se nužni organizacijski, administrativno-upravni, stručni i logistički uvjeti važni za rad RCK-a. Navedene aktivnosti će isto tako usmjeravati RCK i partnerske organizacije u uspostavi daljnje suradnje, partnerstva, koordinacije, umrežavanja, kao i strateško promišljanje i planiranje u skladu utvrđenim kriterijima prema postavljenim ciljevima RCK-a.

 

 1. Razvoj i unapređenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u RCK-u

Realizacijom elementa stvorit će se podloge za razvoj i unaprjeđenje programa str. obrazovanja, (ne)formalnih programa RCK-a s naglaskom na inovativne metode poučavanja i modele učenja. Nabavkom specijalizirane opreme i nastavnih sredstava poboljšat će se uvjeti za provedbu str. obrazovanja i obraz. odraslih. Prof. usmjeravanjem različitih korisnika RCK-a unaprijedit će se mogućnosti za učenje temeljeno na radu, nastavak obrazovanja i uključivanje na tržište rada što je u skladu sa svrhom projekta.

 

 1. Jačanje kompetencija OO radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu redovitoga strukovnog obrazovanja, odnosno formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih

 

Provedbom elementa razvijaju se i organiziraju programi stručnog usavršavanja za o-o radnike i za nastavnike poljoprivredne struke te se sudjelovanjem na studijskim posjetima razmjenjuju iskustva sa sličnim centrima koji djeluju u području strukovnog obrazovanja u  poljoprivredi s ciljem jačanja kadrovskih uvjeta u RCK-u što je u skladu sa svrhom projekta.

 

 1. Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK-a

 

Provedbom elementa organizira se promo kampanja prvenstveno za potencijalne korisnike o mogućnostima koje RCK pruža, strukovnim zanimanjima i zapošljivosti nakon stjecanja kvalifikacije te se povezuju polaznici RCK-a sa poslodavcima. Osigurava se kvalitetan sustav podrške kod pripreme za natjecanja u vještinama u području floristike i hortikulture. Sve zajedno čini važan korak u uspostavi rada RCK-a kao dobro strukturiranog mjesta naprednih mogućnosti učenja i usavršavanja za tržište rada.

 

 1. Promidžba i vidljivost

 

 1. Upravljanje projektom i administracija

 

PARTNERI NA PROJEKTU:  Varaždinska županija

Srednja škola Bedekovčina,

Sveučilište u Zagrebu Agronomski Fakultet,

Parkovi d.d., Varaždin

Srednja škola Ludbreg

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

marina.majhen@gmail.com

Studijski posjet Švicarska, Njemačka, Francuska i Italija

U sklopu projekta Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ nastavnici Srednje škole “Arboretum Opeka” i partnera na projektu SŠ Ludbreg i SŠ Bedekovčina sudjelovali su na studijskom posjeti u Švicarskoj, Njemačkoj, Francuskoj i Italiji. Kroz 7-dnevni studijski posjet posjetili su različite proizvođače koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom – ratarstvom, vinogradarstvom i vinarstvom, voćarstvom, uzgojem cvijeća i dendrološkog bilja, uzgojem ljekovitog bilja, lavande. Uz to posjetili su i vrtlarsku školu Oeschberg i JardinSuisse udrugu koja okuplja poljoprivredne proizvođače, a ujedno se bavi i istraživanjima u poljoprivredi. Također posjetili su i Arboretum Insel Mainau te se uz stručno vodstvo upoznali sa biljnim svijetom arboretuma.  
Svrha studijskog posjeta je bila obilazak sličnih međunarodnih centara RCK-ju i poslodavcima koji koriste inovativne metodologije u proizvodnji cvijeća, dendrološkog bilja, povrća, voća te u proizvodnji ratarskih kultura, nadalje razmjena iskustva i znanja te jačanje kompetencija odgojno obrazovnih radnika u razvoju i provedbi programa.

Studijski posjet Austrija, Klagenfurt

  U sklopu projekta Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“, nastavnici Srednje škole “Arboretum Opeka”, partnera na projektu SŠ Bedekovčina, SŠ Ludbreg i mentori zaposleni kod poslodavca 19.06.2023. posjetili su obrazovni Centar Ehrental u Klagenfurtu. Uz obrazovni centar obišli su i proizvođača dendrološkog bilja i cvijeća sa kojima Centar surađuje.

    

   Studijski posjet - Celjski sajam

   Studijski posjet – Celjski sajam
   U petak 17.03.2023. nastavnici SŠ Bedekovčina, SŠ Ludbrek , SŠ „Arboretum Opeka“ – RCK i mentori zaposleni kod poslodavaca s kojima RCK surađuje posjetili su Celjski sajam u sklopu projekta Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi.
   Svrha studijskog posjeta je bila uspostava suradnje s poslodavcima koji se predstavljaju u okviru sajma te razmjena iskustva vezanih uz novitete u području poljoprivrede i floristike. Jačanje kompetencija nastavnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca za provedbu programa u okviru RCK-a, redovnog strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

     

    Studijski posjet Vinkovci - Požega - Slavonski Brod

    1. i 21.02.2023. nastavnici naše škole, partnera na projektu SŠ Ludbreg i SŠ Bedekovčina, sudjelovali su na studijskom posjetu drugim regionalnim centrima u poljoprivredi u RH u sklopu projekta Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“.

    Nastavnici su posjetili Poljoprivredno šumarsku školu u Vinkovcima te obišli  pogon za preradu povrća tvrtke VINKA d.o.o. U Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića u Slavonskom Brodu nastavnici su sudjelovali na predavanju  „Multimedijski izričaj u svrhu promocije škole“ te obišli praktikume. Škola je ujedno i mentor regionalnim centrima kompetentnosti u poljoprivredi. Tijekom posjeta Poljoprivredno – prehrambenoj školi u Požegi sudjelovali su na radionici  „Poticanje kritičkog mišljenja i kreativnosti kod učenika“. Po završetku radionice nastavnici su obišli praktikume škole te se upoznali sa njihovim projektom RCK-a.

    Svrha studijskog posjeta je uspostava organizacije rada i razvoja RCK-a za provedbu aktivnosti uspostave suradnje i razmjenu iskustva sa ustanovama za strukovno obrazovanje iz područja poljoprivrede.

     

    Studijski posjet Sloveniji

    Ravnatelji i nastavnici naše škole, partnera na projektu SŠ Ludbreg, SŠ Bedekovčina 26. i 27.10.2022. sudjelovali su na studijskom posjetu u Sloveniji u sklopu projekta Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“. Kroz dva dana posjetili su Biotehniški centar Naklo koji djeluje u području strukovnog obrazovanja, arboretum Volčji Potok, Humko d.o.o. i poljoprivredno gospodarstvo Rožman. Svrha studijskog posjeta bila je uspostava organizacije rada i razvoja RCK-a za provedbu aktivnosti uspostave suradnje i razmjenu iskustva sa ustanovom za strukovno obrazovanje Biotehniški center i drugim poduzećima.

    Studijski posjet Italiji

    Südtirol, Italija – 18.10.-21.10.2022.
    U sklopu projekta “Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi “Arboretum Opeka” nastavnici i ravnatelj SŠ “Arboretum Opeka i partnera na projekt SŠ Ludbreg i SŠ Bedekovčina sudjelovali su na studijskom posjetu u Italiji. Svrha studijskog posjeta je bila uspostava organizacije rada i razvoja RCK-a za provedbu aktivnosti uspostave suradnje i razmjenu iskustva sa ustanovom za strukovno obrazovanje Fachschule Laimburg, koja djeluje u području strukovnog obrazovanja.

    Studijski posjet Mađarskoj

    Nastavnici naše škole, partnera na projektu SŠ Ludbreg, SŠ Bedekovčina, djelatnici Parkova d.o.o. i budući polaznici programa usavršavanja za mentore zaposlene kod poslodavca sudjelovali su na studijskom posjetu u Mađarskoj – Budimpešta u sklopu projekta Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“. Svrha studijskog posjeta bila je razmjena iskustva, jačanje kompetencija nastavnika u razvoju i provedbi programa redovnog strukovnog obrazovanja kao i u praktičnoj nastavi, te upoznavanje s proizvodnim tehnologijama kod lokalnih proizvođača.

    Simpozij agronoma

    U razdoblju od 20.06. – 23.06.2022.  nastavnici poljoprivredne skupine predmeta SŠ Ludbreg, SŠ Bedekovčina i SŠ „Arboretum Opeka“ sudjelovali su na Simpoziju agronoma koji se ove godine održavao u Vodicama. Svrha stručnog usavršavanja je jačanje kompetencija nastavnika iz područja agronomije za potrebe daljnjeg razvoja i rada RCK-a .

    Sudjelovanje na Simpoziju jedna je od aktivnosti projekta „Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ Br. ugovora: UP.03.3.1.04.0005 sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda. 

    Sastanak i radionica u Srednjoj školi "Arboretum Opeka"

    U ponedjeljak, 13. lipnja 2022., u Srednjoj školi „Arboretum Opeka“ Marčan, u svrhu provedbe projekta Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“, održan je važan i konstruktivan sastanak i radionica u svrhu izrade strateškog plana razvoja s akcijskim planom Regionalnog centra kompetentnosti te godišnjeg  plana rada RCK-a i škole.

    Kako bi strateški i godišnji plan bio sveobuhvatan ali i ostvariv, napravljena je situacijska analiza, revidirana misija i vizija RCK-a, analizirano je okruženje (dionici i trendovi) i precizirani su strateški ciljevi.

    Radionicu su vodile vanjske stručnjakinje, Nina Begićević Ređep i Katarina Tomičić – Pupek sa suradnicima. Sastanak je povezao visoko obrazovanje, rukovodstvo dviju srednjih škola, voditeljicu projekta, Varaždinsku županiju, članove projektnog tima, nastavnike škole i vlasnika Vrtnih sadnica Šincek kao predstavnika spone polaznika škole sa realnim sektorom.

    U izrazito pozitivnom okružju, entuzijastično i s jasnom vizijom krećemo u realizaciju Regionalnog centra kompetentnosti kao mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja implementacijom inovativnih metoda poučavanja i učenja temeljenog na radu. 

    U SŠ Ludbreg održano predavanje – RCK projektne aktivnosti

     Dana 28.02.2022. u prostorijama Srednje škole Ludbreg u sklopu nastavničkog vijeća SŠ Ludbreg održano je predavanje i informiranje o proteklim projektnim aktivnostima – Regionalni centar kompetentnosti – Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi  „Arboretum Opeka“, ref.br. UP.03.3.1.04.0005. Sjednici nastavničkog vijeća prisustvovali su nastavnici Srednje škole Ludbreg i ravnatelj škole Josip Zdelar.

    Predavanje i informiranje su održale Ivana Havaić Marković, Sonja Pokos i Martina Balažinec Šartaj.

    U SŠ „Arboretum Opeka“ održan sastanak projektnog tima

     

     Dana 22.09.2021. u prostorijama naše škole održan je sastanak Projektnog tima za provedbu projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“. Sastanku su prisustvovali uz nositelja projekta SŠ „Arboretum Opeka“ i partneri SŠ Bedekovčina, SŠ Ludbreg, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet i Parkovi d.o.o. Varaždin.

    Održan sastanak radne skupine za izradu programa stručnog usavršavanja za stručne suradnike, ravnatelje i nastavnike poljop. struke za rad s djecom i s učenicima s teškoćama

    Dana 13. srpnja 2021. u SŠ Arboretum Opeka održan je sastanak stručne radne skupine koju čine
    ravnateljica, stručni suradnici i nastavnici poljoprivredne struke srednjih škola Arboretum Opeka, te
    nastavnici SŠ Ludbreg i SŠ Bedekovčina.
    Na sastanku je prisustvovalo 15 nastavnika koji sudjeluju u razvoju navedenog programa.
    Teme stručnog skupa su:
    Definiranje kompetencija za program stručnog usavršavanja za stručne suradnike, ravnatelje i
    nastavnike poljoprivredne struke za rad s djecom i s učenicima s teškoćama
    Definiranje tema, sadržaja i ishoda prema nastavnim cjelinama

    ogućnostima daljnjeg obrazovanja u RCK-u.

    Održani inicijalni sastanci u Osnovnim školama Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-Križevačke i Krapinsko-Zagorske županije

    U sklopu Elementa 4. Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK, aktivnost 4.2. Organizacija radionica za roditelje i učenike osnovnih škola u svrhu informiranja o mogućnostima koje Centar pruža, strukovnim zanimanjima i zapošljivosti nakon završetka školovanja te provedba profesionalnog usmjeravanja za učenike osnovnih škola, održano je ukupno 84 inicijalnih sastanka u Osnovnim školama i to: 42 inicijalna sastanka u Osnovnim školama na području Varaždinske županije, 14 inicijalnih sastanka u Međimurskoj županiji, 12 inicijalnih sastanka u Koprivničko-Križevačkoj županiji i 16 inicijalnih sastanka u Osnovnim školama Krapinsko – zagorske županije. Svrha održanih inicijalnih sastanaka je promocija strukovnih zanimanja i rada RCK-a te informiranje o aktivnostima i programima koje provodi RCK, strukovnim zanimanjima i zapošljivosti nakon završetka školovanja, organizacija prezentacije RKC-a te radionica za roditelje i učenike u RCK-u i Osnovnim školama na različite teme (Izrada vertikalnog vrta, Božićna radionica, Izrada vrtnog jezerca, Izrada povišenih gredica, Hoteli za kukce, Čuvajmo i sadimo tradicijske vrste ukrasnog grmlja i sl.).  Svi ravnatelji/ce iskazali su veliki interes za sudjelovanjem u projektnoj aktivnosti te smatraju da će radionice i prezentacija Centra biti izuzetno korisna.  Osnovne škole koriste svaku priliku da svojim učenicima prezentiraju nove sadržaje, jer i same provode različite aktivnosti vezane uz prirodu te su motivirani za suradnju s RCK-om. Na sastancima je napomenuto je kako je bitna suradnja Osnovnih škola i RCK-a koji će svojim kapacitetima doprinijeti kvaliteti usvajanja teoretskih i praktičnih znanja te mogućnostima daljnjeg obrazovanja u RCK-u.

    Održani sastanak s Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima i Sveučilištem Sjever u Varaždinu

    U sklopu Elementa 1. Uspostava organizacije rada i razvoja Regionalnog centra kompetentnosti, aktivnost 1.4. uspostava suradnje s visokim učilištima i/ili znanstvenim organizacijama u provedbi aktivnosti iz Elemenata 1., 2., 3. i 4. te u području istraživanja i razvoju/uvođenju inovacija. 03.ožujka 2021. godine održan je sastanak s Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima, a 10.03.2021. sa Sveučilištem sjever u Varaždinu.. Na sastancima predstavljen je projekt: Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ i aktivnostima koje se provode u sklopu projekta. Dekanica Visokog učilišta, Mirjana Ivanek-Martinčić iskazala je veliki interes oko suradnje, predstavljanje učilišta na sajmu AGROFEST te učenicima RCK-a, mogućnošću korištenja novih praktikum i ostalih sadržaja koji su planirani u sklopu projekta. Ujedno je i predstavila učilište i njihove smjerove te područja obrazovanja. Gospođa Dijana Horvat upoznala nas je sa njihovom genetskom bazom biljnih gena, predstavila je praktikume i način održavanja vježbi za studente. Spomenula je znanstvena  istraživanja koja provodi Učilište te mogućnost sudjelovanja RCK-a u novim istraživanjima koja će se provoditi.  Visoko gospodarsko učilište ponudilo je stručnu pomoć u svim segmentima gdje će nam biti potrebna. Rektor Sveučilišta Sjever Marin Miković predstavio je programe preddiplomskog studija, diplomskog studija i postdiplomskog studija koji se mogu povezati s djelatnošću RCK-a. Moguća je suradnja u područjima elektrotehnike, mehatronike, prehrambene tehnologije i zaštiti okoliša, recikliranju i ambalaži. Od diplomskih studija moguća je suradnja u područjima multimedija, poslovna ekonomija i ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša. Ponuđena je suradnja i dobiveni su kontakti za daljnje dogovore i suradnju.

    Održani sastanci za potrebe strukturiranja suradnje i uspostave organizacije rada RCK-a

    Održani sastanci sa Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom Obrtničkom komorom i Ministarstvom poljoprivrede  uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Varaždinske županije

     Za potrebe strukturiranja suradnje i uspostave organizacije rada RCK-a 17. veljače 2021. godine održani su sastanci u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj obrtničkoj komori i Ministarstvu poljoprivrede- uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Na sastancima su  sudjelovali predstavnici RCK-a, ravnateljica Rajka Tršinski, Marina Šmidlehner, Blanka Pazman, Miljenko Martinčević.

     U HGK – ŽK Varaždin primio nas je gospodin Dragutin Gložinić predsjednik ŽK Varaždin koji nas je upoznao s djelatnostima komore te je dogovorena suradnja i stručna pomoć RCK-u u svim segmentima koje obuhvaća djelokrug Hrvatske gospodarske komore.

    Na sastanku u Obrtničkoj komori Varaždinske županije sudjelovale su gospođe Ilonka Zrnić i Blanka Glavica Ječmenica. HOK surađuje s obrtnicima vezano uz strukovna zanimanja, provodi majstorske ispite i radno naukovanje iz radne pedagogije koje ne pokrivaju sektor poljoprivrede. Prezentirani je plan stručnog usavršavanja za mentore zaposlene kod poslodavaca kojeg će škola razvijati u sklopu projekta RCK-a. Napomenuto je kako je bitna suradnja RCK-a koji će svojim kapacitetima doprinijeti kvaliteti usvajanja teoretskih i praktičnih znanja. Isto tako i korištenje baze podataka obrtnika oko uključivanje u edukacije te njihove suradnje s RCK.

    U Ministarstvu poljoprivrede – uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, primila nas je gospođa Mara Bogović, voditeljica službe. Razgovaralo se o korištenju baze podataka poljoprivrednih gospodarstava (PG i OPG-a) s obzirom da oni nisu uključeni u djelatnosti HOK i HGK. Vrlo je bitna suradnja s poljoprivrednicima za potrebe provedbe projekta RCK u aktivnostima provođenja formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih kako bi se poljoprivrednici dodatno educirali. Isto tako predstavljen je planirani program stručnog usavršavanja za mentore zaposlene kod poslodavca te je ponuđena suradnja i pomoć oko izrade programa i uključivanje vlasnika PG i OPG-a u edukacije.

     

    Održani inicijalni sastanci u Osnovnim školama Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-Križevačke i Krapinsko-Zagorske županije

    U sklopu Elementa 4. Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK, aktivnost 4.2. Organizacija radionica za roditelje i učenike osnovnih škola u svrhu informiranja o mogućnostima koje Centar pruža, strukovnim zanimanjima i zapošljivosti nakon završetka školovanja te provedba profesionalnog usmjeravanja za učenike osnovnih škola, održano je ukupno 84 inicijalnih sastanka u Osnovnim školama i to: 42 inicijalna sastanka u Osnovnim školama na području Varaždinske županije, 14 inicijalnih sastanka u Međimurskoj županiji, 12 inicijalnih sastanka u Koprivničko-Križevačkoj županiji i 16 inicijalnih sastanka u Osnovnim školama Krapinsko – zagorske županije. Svrha održanih inicijalnih sastanaka je promocija strukovnih zanimanja i rada RCK-a te informiranje o aktivnostima i programima koje provodi RCK, strukovnim zanimanjima i zapošljivosti nakon završetka školovanja, organizacija prezentacije RKC-a te radionica za roditelje i učenike u RCK-u i Osnovnim školama na različite teme (Izrada vertikalnog vrta, Božićna radionica, Izrada vrtnog jezerca, Izrada povišenih gredica, Hoteli za kukce, Čuvajmo i sadimo tradicijske vrste ukrasnog grmlja i sl.).  Svi ravnatelji/ce iskazali su veliki interes za sudjelovanjem u projektnoj aktivnosti te smatraju da će radionice i prezentacija Centra biti izuzetno korisna.  Osnovne škole koriste svaku priliku da svojim učenicima prezentiraju nove sadržaje, jer i same provode različite aktivnosti vezane uz prirodu te su motivirani za suradnju s RCK-om. Na sastancima je napomenuto je kako je bitna suradnja Osnovnih škola i RCK-a koji će svojim kapacitetima doprinijeti kvaliteti usvajanja teoretskih i praktičnih znanja te mogućnostima daljnjeg obrazovanja u RCK-u.

    Održani sastanak s Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima i Sveučilištem Sjever u Varaždinu

    U sklopu Elementa 1. Uspostava organizacije rada i razvoja Regionalnog centra kompetentnosti, aktivnost 1.4. uspostava suradnje s visokim učilištima i/ili znanstvenim organizacijama u provedbi aktivnosti iz Elemenata 1., 2., 3. i 4. te u području istraživanja i razvoju/uvođenju inovacija. 03.ožujka 2021. godine održan je sastanak s Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima, a 10.03.2021. sa Sveučilištem sjever u Varaždinu.. Na sastancima predstavljen je projekt: Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ i aktivnostima koje se provode u sklopu projekta. Dekanica Visokog učilišta, Mirjana Ivanek-Martinčić iskazala je veliki interes oko suradnje, predstavljanje učilišta na sajmu AGROFEST te učenicima RCK-a, mogućnošću korištenja novih praktikum i ostalih sadržaja koji su planirani u sklopu projekta. Ujedno je i predstavila učilište i njihove smjerove te područja obrazovanja. Gospođa Dijana Horvat upoznala nas je sa njihovom genetskom bazom biljnih gena, predstavila je praktikume i način održavanja vježbi za studente. Spomenula je znanstvena  istraživanja koja provodi Učilište te mogućnost sudjelovanja RCK-a u novim istraživanjima koja će se provoditi.  Visoko gospodarsko učilište ponudilo je stručnu pomoć u svim segmentima gdje će nam biti potrebna. Rektor Sveučilišta Sjever Marin Miković predstavio je programe preddiplomskog studija, diplomskog studija i postdiplomskog studija koji se mogu povezati s djelatnošću RCK-a. Moguća je suradnja u područjima elektrotehnike, mehatronike, prehrambene tehnologije i zaštiti okoliša, recikliranju i ambalaži. Od diplomskih studija moguća je suradnja u područjima multimedija, poslovna ekonomija i ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša. Ponuđena je suradnja i dobiveni su kontakti za daljnje dogovore i suradnju.

    Održani sastanci za potrebe strukturiranja suradnje i uspostave organizacije rada RCK-a

    Održani sastanci sa Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom Obrtničkom komorom i Ministarstvom poljoprivrede  uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Varaždinske županije

     Za potrebe strukturiranja suradnje i uspostave organizacije rada RCK-a 17. veljače 2021. godine održani su sastanci u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj obrtničkoj komori i Ministarstvu poljoprivrede- uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva. Na sastancima su  sudjelovali predstavnici RCK-a, ravnateljica Rajka Tršinski, Marina Šmidlehner, Blanka Pazman, Miljenko Martinčević.

     U HGK – ŽK Varaždin primio nas je gospodin Dragutin Gložinić predsjednik ŽK Varaždin koji nas je upoznao s djelatnostima komore te je dogovorena suradnja i stručna pomoć RCK-u u svim segmentima koje obuhvaća djelokrug Hrvatske gospodarske komore.

    Na sastanku u Obrtničkoj komori Varaždinske županije sudjelovale su gospođe Ilonka Zrnić i Blanka Glavica Ječmenica. HOK surađuje s obrtnicima vezano uz strukovna zanimanja, provodi majstorske ispite i radno naukovanje iz radne pedagogije koje ne pokrivaju sektor poljoprivrede. Prezentirani je plan stručnog usavršavanja za mentore zaposlene kod poslodavaca kojeg će škola razvijati u sklopu projekta RCK-a. Napomenuto je kako je bitna suradnja RCK-a koji će svojim kapacitetima doprinijeti kvaliteti usvajanja teoretskih i praktičnih znanja. Isto tako i korištenje baze podataka obrtnika oko uključivanje u edukacije te njihove suradnje s RCK.

    U Ministarstvu poljoprivrede – uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, primila nas je gospođa Mara Bogović, voditeljica službe. Razgovaralo se o korištenju baze podataka poljoprivrednih gospodarstava (PG i OPG-a) s obzirom da oni nisu uključeni u djelatnosti HOK i HGK. Vrlo je bitna suradnja s poljoprivrednicima za potrebe provedbe projekta RCK u aktivnostima provođenja formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih kako bi se poljoprivrednici dodatno educirali. Isto tako predstavljen je planirani program stručnog usavršavanja za mentore zaposlene kod poslodavca te je ponuđena suradnja i pomoć oko izrade programa i uključivanje vlasnika PG i OPG-a u edukacije.

     

    Srednja škola „Arboretum Opeka“ imenovana je 2018. Regionalnim centrom kompetentnosti u poljoprivredi. Trenutno provode projekt čija je svrha promoviranje strukovnih zanimanja te informiranje o aktivnostima i programima koje provodi RCK, strukovnim zanimanjima i zapošljivosti nakon završetka školovanja, a provodi se kroz radionice za roditelje i učenike u RCK-u te radionice u osnovnim školama (Izrada povišenih gredica, Hoteli za kukce, Čuvajmo i sadimo tradicijske vrste ukrasnog grmlja, Vrt u boci, Sadnja vanjskih žardinijera, Lončanicama do zdravijeg zraka, Izrada komposta, Ljekoviti i aromatični vrt, Vrt za druženje).

    Partneri na projektu su:

    Varaždinska županija

    Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

    Parkovi d.d. Varaždin

    Srednja škola Bedekovčina

    Srednja škola Ludbreg

    Srednja škola Ludbreg, kao partner na projektu sudjeluje u svim aktivnosti koje će se provoditi unutar rada RCK.

    Nastavnice Srednje škole Ludbreg – Ivana Havaić Marković, Sonja Pokos te Martina Balažinec Šartaj zadužene su za upoznavanje svih Osnovnih škola Koprivničko – križevačke županije sa radom RCK na inicijalnim sastancima sa ravnateljima i stručnim službama škola kako bi  dogovorile suradnju OŠ i RCK Arboretum Opeka – SŠ Arboretum Opeka – SŠ Ludbreg.

    2.4. Razvoji i/ili modrenizacija formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih

    U sklopu provedbe Elementa 2 – Razvoj i unaprjeđenje te provedba programa redovitog strukovnog obrazovanja formalnih i neformalnih programa za obrazovane odraslih u RCK-u, projekta „Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ (UP.03.3.1.04.0005) održani su radni sastanci vezani za razvoj neformalnih programa obrazovanja odraslih.  Kroz projekt će se razviti sljedeći neformalni programi (radionice i tečajevi) u trajanju od 4-20 sati ovisno o programu: Održivo vrtlarenje, Uzgoj ljekovitog bilja, Podizanje voćnjaka, Podizanje jagodnjaka, Izrada adventskog vijećnica, Izrada aranžmana – aranžiraj i recikliraj, uređenje cvjetnih gredica… i mnogi drugi.

     

     

    Održani inicijalni sastanci RCK-a sa Osnovnim školama

    U sklopu Elementa 4. – Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK održani su inicijalni sastanci sa ravnateljima osnovnih škola u Varaždinskoj, Krapinsko-zagorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji u svrhu predstavljanja Regionalnog centra kompetentnosti „Arboretum Opeka“.

    U svrhu promocije strukovnih zanimanja te informiranja o aktivnostima i programima koje provodi RCK, strukovnim zanimanjima i zapošljivosti nakon završetka školovanja planiraju se organizirati prezentacije RKC-a, sastanci s roditeljima, radionice za roditelje i učenike u RCK-u (Izrada vertikalnog vrta, Božićna radionica, Izrada vrtnog jezerca i sl.) te radionice u osnovnim školama na području Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije različite tematike koje će ujedno doprinijeti i njihovu uređenju (Izrada povišenih gredica, Hoteli za kukce, Čuvajmo i sadimo tradicijske vrste ukrasnog grmlja i sl.).

    Kroz rekonstrukciju, proširenje kapaciteta i nabavu suvremene opreme za izvođenje teorijske i praktične nastave te uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta, stvorit će se prostorno-tehnički uvjeti za usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta rada, omogućiti suradnja i razmjene učenika i nastavnika sa sličnim centrima u RH i EU te će se doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti za učenike s teškoćama i osobe u nepovoljnom položaju. Obrazovni programi zasnovat će se na radnoj provedbi teoretskih znanja u suvremeno opremljenim praktikumima i primjeni najsuvremenijih IK tehnologija, za učenike i odrasle polaznike strukovnog obrazovanja u (pod) sektoru poljoprivrede. Uspostavom programskih i kadrovskih uvjeta u Regionalnom centru kompetentnosti “Arboretum Opeka” stvoriti će se uvjeti za pružanje teorijskih i praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju te će se povećati njihova mogućnost ulaska u tržište rada.

    Sastanke su dogovarali predstavnici RCK te su na njima prisustvovali zajedno sa predstavnicima osnovnih škola.

    Ravnatelji i nastavnici osnovnih škola iskazali su interes za suradnju. Korisnim smatraju predstavljanje Regionalnog centra učenicima na satovima razrednika, kao i prezentaciju roditeljima na roditeljskim sastancima. Što se tiče provedbe praktičnih radionica škole su zainteresirane za dolazak učenika na radionice koje će se provoditi u RCK ali i one radionice koje bi se mogle provesti u njihovoj školi.

    Napomenuto je kako je bitna suradnja osnovnih škola i RCK-a koji će svojim kapacitetima doprinijeti kvaliteti usvajanja teoretskih i praktičnih znanja. Dogovoreno je kako će djelatnici škola i RCK biti u kontaktu i dogovarati daljnje korake.