Završni radovi školske godine 2022./2023.

PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA U LJETNOM ROKU

Prema Vremeniku izradbe i obrane završnog rada, obrana u ljetnom roku prijavljuje se u vremenskom periodu od:

27.03.2023. – 31.03.2023.

Prema Osnovnim uputama za izradbu i obranu završnog rada, obrana se prijavljuje na obrascu broj 5 (web stranica škole – Nastava – Završni radovi – obrazac 5 – Prijavnica za obranu).

Razrednici su dužni zajedno s učenicima popuniti obrasce i odnijeti ih u administraciju na urudžbiranje i prijavu.

Ukoliko prijavnice neće biti u administraciji u navedenim terminima, učenik neće moći pristupiti obrani završnog rada u ljetnom roku. 

__________________________________________________________________________________________________

Tehničke upute_STROJARSTVO

Tehničke upute_POMOĆNI KUHAR I SLASTIČAR

Tehničke upute_KUHAR DO

Tehničke upute_PRODAVAČ DO

Tehničke upute_POMOĆNI VRTLAR

___________________________________________________________________________________________________

Popis tema za završne radove

Teme_STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR

Teme_STROJOBRAVAR JMO

Teme_TOKAR JMO

Teme_PRODAVAČ DON

Teme_POMOĆNI VRTLAR TES

Teme_CNC operater

Teme_KUHAR DUALNI MODEL OBRAZOVANJA

Teme_POMOĆNI KUHAR I SLASTIČAR TES

Teme_CNC operater DUALNI MODEL OBRAZOVANJA

____________________________________________________________________________________________________________

Osnovne upute za izradu i obranu završnog rada

Završni radovi Vremenik 22 23

Obrazac broj 1_Prijava teme

Obrazac broj 2_Zadatak teme

Obrazac broj 3_Konzultacijski list

Obrazac broj 4_Prijedlog ocjene završnog rada

Obrazac broj 5_Prijavnica za obranu

Odluka, vremenik, 2022.

"Znanje i rad – ključ uspjeha!"

Kvalitetan odgoj i obrazovanje u sigurnom i poticajnom okruženju, međusobna suradnja i uvažavanje, primjena suvremenih oblika, metoda rada i tehnologije za stjecanje općeobrazovnih i strukovnih kompetencija.