OBRANA ZAVRŠNOG RADA - školska godina 2021./2022.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA
– školska godina 2021./2022.

Obrane završnih radova će se odvijati u sljedećem terminu, a prema Vremeniku izradbe i obrane završnog rada:
27.5.2022. – 17.6.2022.

Odjava obrane završnog rada, za učenike koji neće s uspjehom završiti zadnju obrazovnu godinu, odvijat će se u sljedećem terminu u Administraciji škole i u suradnji s pedagoginjom: 26.05.2022.

POSTUPAK OBRANE ZAVRŠNOG RADA

1. Obrani može pristupiti učenik koji je s uspjehom završio zadnju obrazovnu godinu strukovnog obrazovnog programa, te čiji je rad mentor prihvatio i za njegovu izradbu predložio pozitivnu ocjenu.

2. Postupak je sljedeći:
➢ Predsjednik povjerenstva – razrednik, otvara postupak obrane.
➢ Učenik prezentira svoj rad u obliku obrane – izlaže zadaću i osnovnu problematiku rada i zaključke do kojih je došao.
➢ Za obranu završnog rada učenik može pripremiti prezentaciju (u dogovoru s mentorom), a izlaganje učenika traje do 10 minuta. Također, učenik može donijeti svoj praktični rad u školu (u dogovoru s mentorom).
➢ Poslije izlaganja, članovi Povjerenstva postavljaju pitanja učeniku, a nakon što on odgovori na sva postavljena pitanja, učenik napušta ispitnu prostoriju. Povjerenstvo za obranu razmotrit će kvalitetu završnog rada, prijedlog ocjene mentora, učenikovo izlaganje o radu i odgovore na pitanja.

Na temelju tih elemenata, Povjerenstvo utvrđuje prijedlog:
-Ocjene izradbe
-Ocjene obrane
-Općeg uspjeha iz izradbe i obrane završnog rada

f) Obrana traje u pravilu do 30 minuta.
g) Tijekom obrane vodi se zapisnik (propisani obrazac Ministarstva), a nakon što utvrdi prijedlog ocjena, povjerenstvo poziva učenika nazad u ispitnu prostoriju i upoznaje ga s prijedlogom ocjena. Zapisnik se predaje Prosudbenom odboru na sjednici nakon obrane (isti prijedlog ocjena Povjerenstvo upisuje u obrazac broj 4 koji se nalazi na kraju pismene izradbe).
h) Konačnu ocjenu izradbe, obrane i općeg uspjeha za završni rad utvrđuje Prosudbeni odbor.

OCJENE I SVJEDODŽBA
a) izradba, obrana te opći uspjeh iz izradbe i obrane završnog rada ocjenjuju se ocjenama od nedovoljan (1) do odličan (5)
b) učenik koji je iz izradbe ocijenjen ocjenom nedovoljan (1) ne može pristupiti obrani, već se upućuje na ponovnu izradbu s izmijenjenom temom
c) učenik koji je iz izradbe ocijenjen prolaznom ocjenom, a iz obrane ocjenom nedovoljan (1), na sljedećem roku ponavlja samo obranu.
d) opći uspjeh izradbe i obrane završnog rada aritmetička je sredina ocjena izradbe i obrane
e) učeniku koji je obranio završni rad izdaje se svjedodžba o završnom radu i to je isprava kojom se potvrđuje završetak srednjeg obrazovanja u strukovnom programu.

 

Vremenik izradbe i obrane završnog rada za školsku godinu 2021./2022.

PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA U JESENSKOM ROKU

Termini obrane završnih radova - 3.E

Odluka o izmjeni i dopuni Vremenika i Vremenik izradbe i obrane završnog rada u školskoj godini 2020./2021.

"Znanje i rad – ključ uspjeha!"

Kvalitetan odgoj i obrazovanje u sigurnom i poticajnom okruženju, međusobna suradnja i uvažavanje, primjena suvremenih oblika, metoda rada i tehnologije za stjecanje općeobrazovnih i strukovnih kompetencija.