NASTAVA

Srednja škola Ludbreg ukupno broji 213 učenika te 47 zaposlenih od čega 41 u nastavi. Osim nastavnog osoblja, škola ima stručnu službu (pedagoginja), te 3 pomoćnika u nastavi.

U školskoj godini 2014./2015. upisano je 94 učenika u smjerove: opća gimnazija, ekonomist, bravar/tokar/pekar, pomoćni kuhar/slastičar i pomoćni vrtlar.

U školskoj godini 2015./2016. upisano je 97 učenika u smjerove: opća gimnazija, ekonomist, strojobravar/tokar/pekar, pomoćni kuhar/slastičar i pomoćni vrtlar.

PROGRAMI:

U nastavku ćemo vas upoznati sa zanimanjima koje nudi Srednja škola Ludbreg. Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na: ravnatelj@ss-ludbreg.skole.hr

Strojarski računalni tehničar

U suradnji s inženjerima strojarski tehničar se može baviti konstruiranjem i projektiranjem pojedinačnih strojnih dijelova, alata, te pripremom za proizvodnju. Samostalno najčešće izrađuje i koristi tehničku i tehnološku dokumentaciju, te je uređuje i arhivira uz uporabu suvremenih pomagala, konstruira jednostavne elemente, podsklopove i naprave. Osim toga, upravlja i podešava numerički kontrolirane strojeve za obradu i druge strojeve, te izvodi tehnička, tehnološka i druga mjerenja jednostavnijim i složenijim uređajima.

Kad priprema proizvodnju, strojarski tehničar koristi konstrukcijske upute za planiranje proizvodnje i izradu tehničko-tehnološke dokumentacije. Za sve proračune, skiciranja, pa i simuliranje rada stroja, koristi se računalom i odgovarajućim programskim rješenjima. Kad provjerava kvalitetu i funkciju gotovog proizvoda (stroja ili elementa stroja), strojarski tehničar obavlja različita mjerenja, u odnosu na propisane standarde, uzimajući u obzir i dopuštena odstupanja (tolerancije), te na taj način dobiva podatke koji služe za davanje atesta za stroj, te za izradu uputa za pravilno rukovanje.

Strojarski tehničar može biti zaposlen u svim industrijskim djelatnostima, u trgovini, te u privatnom poduzetništvu. Može biti dio tima – u proizvodnji, održavanju, servisiranju i drugim djelatnostima, a može voditi i manje samostalno poduzeće. Često priprema proizvodno-tržišne parametre, brine o utvrđivanju zaštitnih mjera i očuvanju okoliša, komunicira sa strankama, a uz dodatno obrazovanje može voditi i praktičnu nastavu.

Agroturistički tehničar

Agroturistički tehničar radi na poljoprivrednim, turističkim i ugostiteljskim poslovima vlastitog gospodarstva (bavi se seoskim turizmom). Brine o ekološkom pristupu u uzgoju povrća, voća i stoke. Organizira i vodi brigu o proizvodnji kvalitetne hrane (povrća, mesa, mlijeka ili ribe).

Agroturistički tehničar planira, procjenjuje i promovira usluge i sadržaje koje pruža korisnicima. Također, osmišljava prezentacije nacionalnih običaja, kulturne i povijesne baštine pojedinog dijela zemlje. Planira i vrši nabavu robe te je zadužen za čuvanje živežnih namirnica. Sastavlja jelovnike, organizira pripremu hrane, vodi brigu o ekonomičnosti rada i estetskom izgledu prostora. Rad uključuje povezivanje i dopunjavanje te suradnju sa sličnim gospodarstvima. Agroturistički tehničar surađuje s turističkim zajednicama i ugostiteljskim radnicima te se kontinuirano stručno usavršava.

Prodavač dualno obrazovanje

Prodavač prodaje robu te savjetuje kupce o kupovini iste. Pruža informacije o proizvodu koji prodaje te upoznaje kupce s prednostima i nedostacima proizvoda. Također prikuplja informacije o željama i potrebama kupaca te s njima upoznaje trgovačkog poslovođu, kako bi nabavljali robu sukladno potrebama kupaca. Po preuzimanju primljene robe, robu mora pregledati, prepakirati, pripremiti za prodaju i naznačiti odgovarajuće cijene. Mora znati razlikovati robu koja sadrži neke štetne sastojke ili greške, te izdvojiti robu kojoj je istekao rok trajanja.

Prodanu robu mora znati prikladno zamotati. Jednako tako, prodavač se mora pobrinuti i za skladištenje robe koja neće ići odmah u prodaju.

Pri preuzimanju robe iz skladišta mora provjeriti kvalitetu i količinu primljene robe. Da bi povećao mogućnost prodaje robe, trgovac se mora pobrinuti za primjereni raspored robe na policama, kao i za dostatnu količinu robe koju nudi kupcima. Također vodi računa o prezentaciji robe uz korištenje osobno izabranih reklamnih sredstava.

Prodavač mora obračunati prodanu robu, brinuti o blagajni, voditi evidenciju naručene, primljene i prodane robe. Ako roba nije zadovoljavajuće kvalitete, mora se baviti i reklamacijama i pritom brinuti o potrebnim dokumentima.

Prilikom inventura prodavači pripremaju robu za popisivanje, popisuju zalihe i izračunavaju njihovu vrijednost.

 Posao prodavača nije u svim trgovinama jednak. Posao se razlikuje s obzirom na veličinu, organizaciju i vrstu trgovine.

Strojobravar, tokar (JMO) (3 godine)

Strojobravari i tokari sastavljaju nove strojeve i uređaje te održavaju postojeće; izrađuju pojedine elemente stroja, ustanovljavaju kvarove te obavljaju manje popravke. Sastavljaju elemente za prijenos snage i okretaja(remkenske prijenosnike, lančanike), hidraulične uređaje, crpke, ugrađuje osovine, zupčanike, brtvila, izrađuje kanale za podmazivanje i dr. Manje sklopove spaja u veće koje potom povezuje u stroj ili uređaj. Pri održavanju strojeva i uređaja, provjerava njihov rad i ispravnost. Ako je potrebno, popravlja ili zamjenjuje neispravne i potrošene dijelove, a katkada ih i samostalno izrađuje. Nakon završene srednje škole i dvije godine radnog iskustva u struci može se pristupiti polaganju majstorskog ispita, steći zvanje majstor strojobravar ili tokar i otvoriti vlastiti obrt. Zahvaljujući širokoj paleti strojeva, strojobravari i tokari nakon završene škole imaju raznolike mogućnosti zaposlenja u raznim tvrtkama ili tvornicama.

Pekar (JMO) (3 godine)

Pekarski posao je da miješanjem glavnih sastojaka kruha i peciva (brašno, voda, kvasac, sol, aditivi i ostali sastojci) dobi tijesto koje zatim oblikuje na potrebnu veličinu i oblik te ga stavlja na pečenje. Pekari posebnu pozornost posvećuju osobnoj higijeni i održavanju čistoću radnih prostora, peći i sredstava za rad te moraju biti čisti i uredni.

Nakon završene srednje škole učeniku se pruža mogućnost rada u svim objektima koji se bave prehrambenom proizvodnjom (kruha, peciva i dr.), zatim mogućnost otvaranja samostalnog pekarskog objekta te daljnjeg usavršavanja u struci, tj. doškolovanja za srodna četverogodišnja zanimanja i upis na više i visoke stručne škole.

CNC operater/ka (3 godine)

Školovanje za CNC operatera/ku traje 3 godine. Učenici tijekom svoga školovanja za navedeno zanimanje stječu vještine i kompetencije za samostalno upravljanje CNC strojevima i efikasno rješavanje zadanih problema.

Tijekom obrazovanja učenici stječu znanja i vještine iz općeobrazovnih predmeta, ali i strukovnih predmeta koje zatim uspješno primjenjuju u radu na praktičnoj nastavi kod poslodavaca u radom procesu strojne obrade, održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja te u industrijskim i obrtničkim radionicama i tvrtkama.

Obrazovanjem u ovom smjeru stječu se znanja, vještine i kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim alatnim strojevima (bravarski, tokarski, glodački) i numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS) u proizvodnji dijelova strojeva, uređaja i raznih drugih elemenata u širokom spektru proizvodnje.

Učenici tijekom pohađanja nastave u strukovnom dijelu programa stječu vještine za znanje čitanja tehničkih crteža i izradu rada prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji, crtanje jednostavnijih tehničkih crteža i skica, odabir alata, mjernih alata, naprava i pribora strojeva, vladanje osnovama računalstva, informatike i programima za crtanje na računalu (AutoCAD, Catia, SolidEge) tako da se mogu samostalno koristiti korisničkim programima vezanim uz navedeno zanimanje, izvođenje podešavanja i pripreme numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS-a).

TES (pomoćni kuhar/slastičar) (3 godine)

Pomoćni kuhar/slastičar (TES) – Učenici tijekom svog školovanja za pomoćnog kuhara/slastičara (TES) po prilagođenom ili individualiziranom programu uz općeobrazovne predmete stječu znanja i vještine iz strukovnih predmeta koje zatim primjenjuju u praktičnoj nastavi. Pomoćni kuhar/slastičar je dio tima osoblja ugostiteljske kuhinje. Najaktivniji je u poslovima pripreme namirnica, pomaganje u primanju namirnica, skladištenju, mehaničkoj obradi namirnica uz pomoć alata i strojeva prema uputama kuhara, zatim pomoći pri prigotovljavanju namirnica te poslovima čišćenja i pranja nakon obavljenog posla.

Nakon završetka trogodišnjeg školovanja stječe nižu stručnu spremu (NSS). Mogućnost zapošljavanja nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja je u svakom ugostiteljskom objektu koji je opremljen kuhinjskim blokom.

TES (pomoćni vrtlar) (3 godine)

Pomoćni vrtlar (TES) – Učenici tijekom svog školovanja za pomoćnog vrtlara (TES) po prilagođenom ili individualiziranom programu uz općeobrazovne predmete stječu znanja i vještine iz strukovnih predmeta koje zatim primjenjuju u praktičnoj nastavi. Pomoćni vrtlar radi jednostavnije poslove u vrtlarskoj proizvodnji, odnosno u uzgoju povrća, voća, cvijeća i ukrasnog zelenila u vidu obrade tla, sjetve, preša, sadnje, zalijevanja, plijevljenja, okopavanja, zaštite, gnojidbe, prihrane i berbe vrtnog bilja, održavanju i zaštiti voćaka i vinove loze, berbi i preradi plodova, održavanju i zaštiti cvijeća, travnjaka i ukrasnog zelenila uz nadzor kvalificiranog radnika.

Nakon završetka trogodišnjeg školovanja stječe nižu stručnu spremu (NSS). Mogućnost zapošljavanja nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja je u svakom poduzeću koje se bavi vrtlarijom, voćarstvom, plastenicima, staklenicima u društvenom ili privatnom vlasništvu te poduzećima za održavanje javnih i privatnih zelenih površina.

OBAVIJEST UČENICIMA ZAVRŠNIH RAZREDA SREDNJE ŠKOLE LUDBREG

Završni rad predaje se mentoru na uvid do 04. svibnja 2020. godine

NAKON ODOBRENOG I PRIHVAĆENOG RADA OD STRANE MENTORA, ZAVRŠNI RAD PREDAJE SE:

• OD 18.05.2020. – 22.05.2020. U 1 PRIMJERKU – SPIRALNI UVEZ
• O NAČINU PREDAJE BIT ĆETE OBAVIJEŠTENI NAKNADNO

NAPOMENE:
• Pripaziti da obrasci 3+4 budu sastavni dio završnog rada
• Detalji o obrani naknadno

Tehničke upute za pekara

Tehničke upute za pomoćnog kuhara i slastičara

Tehničke upute za pomoćnog vrtlara

Tehničke upute za strojarstvo

————————-

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

Vremenik izradbe i obrane završnog rada 2019/2020

Odluka o vremeniku izradbe i obrane završnog rada 2019/2020

Osnovne upute za izradu i obranu završnog rada

OBRASCI:

Obrazac broj 1 – Prijava teme

Obrazac broj 2 – Zadatak teme

Obrazac broj 3 – Konzultacijski list

Obrazac broj 4 – Prijedlog ocjene završnog rada

Obrazac broj 5 – Prijavnica za obranu

TEME:

Tokar

Strojobravar

CNC operater

Pomoćni vrtlar

Pomoćni kuhar/slastičar

Pekar