Upisnica za 2., 3. i 4. razred

Brošura upisi 2020.

Programi

Kuhar / CNC operater/ka (dualno)


3 godišnji program

Prodavač (dualno)


3 godišnji program

CNC operater/ka


3 godišnji program

Opća gimnazija


4 godišnji program

Strojarski računalni tehničar/ka


4 godišnji program

Cvjećar/ka


3 godišnji program

Pomoćni kuhar / vrtlar


3 godišnji program

Strojobravar, tokar, pekar JMO


3 godišnji program