Prijava za upise u nastavak obrazovanja u statusu redovnog učenika za višu razinu kvalifikacije za zanimanje STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR

"Znanje i rad – ključ uspjeha!"

Kvalitetan odgoj i obrazovanje u sigurnom i poticajnom okruženju, međusobna suradnja i uvažavanje, primjena suvremenih oblika, metoda rada i tehnologije za stjecanje općeobrazovnih i strukovnih kompetencija.