Odjava završnog rada

OBAVIJEST ZA MATURANTE 3.B, 3.C, 3.D, 3.F

ODJAVA ZAVRŠNIH RADOVA – RAZREDNIK I PEDAGOGINJA
29.05.2020.

-za učenike koji nemaju ispunjen fond sati praktične nastave
-za učenike koji su upućeni na dopunski rad zbog 1 ili 2 zaključne
negativne ocjene
-za učenike koji nisu izradili završni rad
-za učenike kojima mentor nije odobrio predaju završnog rada
-za učenike koji nisu završili razred

"Znanje i rad – ključ uspjeha!"

Kvalitetan odgoj i obrazovanje u sigurnom i poticajnom okruženju, međusobna suradnja i uvažavanje, primjena suvremenih oblika, metoda rada i tehnologije za stjecanje općeobrazovnih i strukovnih kompetencija.