Međunarodni dan jabuka i Međunarodni dan kuhara

Učenička zadruga „Zdenček“ pod vodstvom nastavnica prehrambene i ugostiteljske grupe predmeta, Ivana Petrinić, Ivana Blaško Bešvir, Jasmina Nađ, Ivana Dorić, te poljoprivredne grupe predmeta, Sonja Pokos tijekom trećeg tjedna listopada, obilježila je Međunarodni dan jabuka i Međunarodni dan kuhara. Učenici 1.c, 2.c, 3.c, 3.b i 3.e sudjelovali su u različitim radionicama pripreme jela i proizvoda od jabuka. U prostorijama škole uređen je prigodan prostor gdje su se svi učenici škole mogli upoznati sa sortama jabuka i blagodatima koje nam one daju.