Državna matura

Kalendar i vremenik provedbe ispita, ljetni rok 2019./2020.

Kalendar i vremenik provedbe ispita, jesenski rok 2019./2020.

OBAVIJEST UČENICIMA ZAVRŠNIH RAZREDA SREDNJE ŠKOLE LUDBREG

Završni rad predaje se mentoru na uvid do 04. svibnja 2020. godine

NAKON ODOBRENOG I PRIHVAĆENOG RADA OD STRANE MENTORA, ZAVRŠNI RAD PREDAJE SE:

• OD 18.05.2020. – 22.05.2020. U 1 PRIMJERKU – SPIRALNI UVEZ
• O NAČINU PREDAJE BIT ĆETE OBAVIJEŠTENI NAKNADNO

NAPOMENE:
• Pripaziti da obrasci 3+4 budu sastavni dio završnog rada
• Detalji o obrani naknadno

Tehničke upute za pekara

Tehničke upute za pomoćnog kuhara i slastičara

Tehničke upute za pomoćnog vrtlara

Tehničke upute za strojarstvo

————————-

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

Vremenik izradbe i obrane završnog rada 2019/2020

Odluka o vremeniku izradbe i obrane završnog rada 2019/2020

Osnovne upute za izradu i obranu završnog rada

OBRASCI:

Obrazac broj 1 – Prijava teme

Obrazac broj 2 – Zadatak teme

Obrazac broj 3 – Konzultacijski list

Obrazac broj 4 – Prijedlog ocjene završnog rada

Obrazac broj 5 – Prijavnica za obranu

TEME:

Tokar

Strojobravar

CNC operater

Pomoćni vrtlar

Pomoćni kuhar/slastičar

Pekar

"Znanje i rad – ključ uspjeha!"

Kvalitetan odgoj i obrazovanje u sigurnom i poticajnom okruženju, međusobna suradnja i uvažavanje, primjena suvremenih oblika, metoda rada i tehnologije za stjecanje općeobrazovnih i strukovnih kompetencija.

ODJAVA ZAVRŠNOG RADA

Predaja završnog rada – obavijest za učenike

OBAVIJEST ZA MATURANTE 3.B, 3.C, 3.D, 3.F

PREDAJA ZAVRŠNIH RADOVA U ŠKOLI ISPRED
TAJNIŠTVA – KUTIJA ZAVRŠNI RADOVI

18.05.2020. – 22.05.2020.

*ISPRINTAN ZAVRŠNI RAD – 1 PRIMJERAK, SPIRALNI UVEZ
*obrazac 3 + 4 moraju se nalaziti u radu
*obrazac 3 – mentor će popuniti do kraja
*obrazac 4 – popunjava se na obrani
OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA – 01.06.2020. – 05.06.2020.

– RASPORED NAKNADNO

"Znanje i rad – ključ uspjeha!"

Kvalitetan odgoj i obrazovanje u sigurnom i poticajnom okruženju, međusobna suradnja i uvažavanje, primjena suvremenih oblika, metoda rada i tehnologije za stjecanje općeobrazovnih i strukovnih kompetencija.