Termini testiranja za centre i programe izvrsnosti Varaždinske županije

Nakon zaprimljenih prijava, voditelji centara i programa izvrsnosti Varaždinske županije mailom će kandidate obavijestiti o vremenu i načinu testiranja za ulaz u neki od centara pa molimo učenike i roditelje da provjeravaju e-mail adrese koje su naveli u prijavi.

Donosimo pregled termina testiranja PO DATUMIMA:

TERMINI TESTIRANJA ZA CENTRE I PROGRAME IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Poziv za procjenu i vrednovanje kandidata te obavijest o području testiranja