Jesenski upisni rok – slobodna mjesta

Dostava dokumentacije za upis u 1. razred Srednje škole

UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE LUDBREG školska godina 2022./2023.

 Dostava dokumentacije osobnim putem

Dokumentacije potrebna za upis učenika donosi se u:

Srednju školu Ludbreg (učionica A3, prizemlje):

11.07.2022. 13.07.2022. u vremenu od 8.00 do 16.00 sati
*Upisnice će biti dostupne na kartici “Moj odabir” 9. srpnja 2022. nakon 12:00 sati u sustavu NISpuSŠ. Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici. 

*Obavezno napisati na upisnicu osobni kontakt učenika te roditelja/skrbnika

(broj telefona ili mobitela) kako bi vas mogli kontaktirati u slučaju potrebe.

Adresa škole: Trg Svetog Trojstva 16, 42 230 Ludbreg

 

 

Dostava dokumentacije elektroničkim putem

Dokumentacija potrebna za upis učenika može se dostaviti:

elektroničkim putem (u skeniranom obliku ili fotografiji) na adresu upisi@ssludbreg.hr

 11.07.2022. – 13.07.2022. u vremenu od 8.00 do 16.00 sati
Dokumentaciju elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik.

U e-poruci roditelj je dužan dostaviti svoje osobne podatke (broj telefona, adresa)

kako bi ga škola mogla kontaktirati.

Originalnu dokumentaciju potrebno je dostaviti naknadno (učenik dostavlja razredniku

prvi dan nastave).

*Upisnice će biti dostupne na kartici “Moj odabir” 9. srpnja 2022. nakon 12:00 sati u sustavu NISpuSŠ. Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici. 

*Obavezno napisati na upisnicu osobni kontakt učenika te roditelja/skrbnika

(broj telefona ili mobitela) kako bi vas mogli kontaktirati u slučaju potrebe.

 

Za sve informacije vezane za upis i dostavu dokumentacije kontaktirati:

099 62 48 193 (voditelj smjene)

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS

OBRAZOVNI PROGRAM POTREBNI DOKUMENTI
STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR

1.  Upisnica potpisana od strane učenika i roditelja/skrbnika i u potpunosti ispunjena svim traženim podacima

2.  Liječnička svjedodžba medicine rada

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Napomena – ukoliko učenik nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, kod upisa dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada donosi razredniku prvi dan nastave.

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

 1.  Upisnica potpisana od strane učenika i roditelja/skrbnika i u potpunosti ispunjena svim traženim podacima

2.  Liječnička svjedodžba medicine rada

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Napomena – ukoliko učenik nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, kod upisa dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada donosi razredniku prvi dan nastave.

CNC OPERATER

 

 

 1.  Upisnica potpisana od strane učenika i roditelja/skrbnika i u potpunosti ispunjena svim traženim podacima

2.  Liječnička svjedodžba medicine rada

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Napomena – ukoliko učenik nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, kod upisa dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada donosi razredniku prvi dan nastave.

CNC OPERATER

dualno obrazovanje

1.  Upisnica potpisana od strane učenika i roditelja/skrbnika i u potpunosti ispunjena svim traženim podacima

2.  Liječnička svjedodžba medicine rada

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Napomena – ukoliko učenik nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, kod upisa dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada donosi razredniku prvi dan nastave.

KUHAR

dualno obrazovanje

 1.  Upisnica potpisana od strane učenika i roditelja/skrbnika i u potpunosti ispunjena svim traženim podacima

2.  Liječnička svjedodžba medicine rada

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Napomena – ukoliko učenik nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, kod upisa dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada donosi razredniku prvi dan nastave.

PRODAVAČ

dualno obrazovanje

1.  Upisnica potpisana od strane učenika i roditelja/skrbnika i u potpunosti ispunjena svim traženim podacima

2. Potvrda nadležnog školskog liječnika

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Napomena – ukoliko učenik nije u mogućnosti dostaviti potvrdu nadležnog školskog liječnika, kod upisa dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a potvrdu nadležnog školskog liječnika donosi razredniku prvi dan nastave.

POMOĆNI KUHAR I SLASTIČAR

– TES

1. Upisnica potpisana od strane učenika i roditelja/skrbnika i u potpunosti ispunjena svim traženim podacima

2. Rješenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja

3. Stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje HZZ-a izdanog na temelju potvrde nadležnog školskog liječnika

POMOĆNI VRTLAR – TES

1. Upisnica potpisana od strane učenika i roditelja/skrbnika i u potpunosti ispunjena svim traženim podacima

2. Rješenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja

3. Stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje HZZ-a izdanog na temelju potvrde nadležnog školskog liječnika

 

Ravnatelj:

Josip Zdelar, dipl. ing