Stipendiranje učenika romske nacionalne manjine

Stipendiranje učenika viših razreda srednjih škola pripadnika romske nacionalne manjine u 2020./2021. školskoj godini.
Stipendiranje učenika viših razreda srednjih škola

"Znanje i rad – ključ uspjeha!"

Kvalitetan odgoj i obrazovanje u sigurnom i poticajnom okruženju, međusobna suradnja i uvažavanje, primjena suvremenih oblika, metoda rada i tehnologije za stjecanje općeobrazovnih i strukovnih kompetencija.

Stipendije za obrtnička zanimanja

Učenici kojima je dodijeljena stipendija za obrtnička zanimanja imaju ugovornu obvezu dostave preslike svjedodžbe i ispunjenog Obrasca 2. „Podaci nakon završetka aktivnosti“ najkasnije do 30. rujna.

Obrazac 2. „Podaci nakon završetka aktivnosti“ je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva: https://gospodarstvo.gov.hr/UserDocsImages/public/Stipendije%202019/Obrazac%202.pdf

Presliku svjedodžbu nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika niti Obrazac 2. u školi. (svjedodžba mora sadržavati pečat škole i potpis ravnatelja).

Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti do 30. rujna na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

(Za Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu)

"Znanje i rad – ključ uspjeha!"

Kvalitetan odgoj i obrazovanje u sigurnom i poticajnom okruženju, međusobna suradnja i uvažavanje, primjena suvremenih oblika, metoda rada i tehnologije za stjecanje općeobrazovnih i strukovnih kompetencija.

Obavijest o rezultatima natječaja

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor kandidata za prijem u radni odnos na radno mjesto pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju.

Obavijest o rezultatima natječaja, 2020.

"Znanje i rad – ključ uspjeha!"

Kvalitetan odgoj i obrazovanje u sigurnom i poticajnom okruženju, međusobna suradnja i uvažavanje, primjena suvremenih oblika, metoda rada i tehnologije za stjecanje općeobrazovnih i strukovnih kompetencija.

Roditeljski sastanci

PRVI RODITELJSKI SASTANCI

1.a – 10.9.2020. – 17.00 – C2
1.b – 10.9.2020. – 17.30 – B4
1.c – 10.9.2020. – 18.00 – A2

1.e – 11.9.2020. – 17.30 – A2

2.a – 14.9.2020. – 17.00 – C2
2.b – 14.9.2020. – 17.30 – A2
2.c – 14.9.2020. – 18.00 – B4

2.d – 15.9.2020. – 17.00 – A2
2.e – 15.9.2020. – 17.30 – B4
3.a – 15.9.2020. – 18.00 – C2

3.b – 16.9.2020. – 17.00 – A2
3.c – 16.9.2020. – 17.30 – B4
3.d – 16.9.2020. – 18.00 – C2

3.e – 17.9.2020. – 17.00 – A2
4.a – 17.9.2020.- 17.30 –B4
1.d – 17.9.2020. – 18.00 – C2

"Znanje i rad – ključ uspjeha!"

Kvalitetan odgoj i obrazovanje u sigurnom i poticajnom okruženju, međusobna suradnja i uvažavanje, primjena suvremenih oblika, metoda rada i tehnologije za stjecanje općeobrazovnih i strukovnih kompetencija.